بازگشت به بالا

تلفن واحد فروش 02188198974

مدیر فروش 09397158738

ساعت پاسخگویی : 9 الی 20
زیروکلاینت و تین کلاینت های مارک Wyse

زیروکلاینت و تینکلاینت های مناسب

مانیتورینگ

زیروکلاینت و تین کلاینت مارک PAT

زیروکلاینت و تین کلاینت مناسب

پمپ بنزین

زیروکلاینت و تین کلاینت مارک Dell

زیروکلاینت و تین کلاینت مناسب

اداری

زیروکلاینت و تین کلاینت های مارک HP

زیروکلاینت و تین کلاینت مناسب

صنعتی

اسلایدر زیروکلاینت Dell

زیروکلاینت و تین کلاینت مناسب

آژانس هواپیمایی

زیروکلاینت و تین کلاینت های مارک HP

زیروکلاینت و تینکلاینت های مناسب

بیمارستان

اسلاید زیروکلاینت HP

زیروکلاینت و تینکلاینت های مناسب

دانشگاه

زیروکلاینت و تین کلاینت مارک GIETEK

زیروکلاینت و تین کلاینت مناسب

املاک

زیروکلاینت و تین کلاینت مارک Wyse

زیروکلاینت و تین کلاینت های مناسب

کارهای گرافیکی

زیروکلاینت و تین کلاینت مارک Ncomputing

زیروکلاینت و تینکلاینت مناسب

مدارس

X