فروش زیروکلاینت , فروش زیروکلاینت HP , فروش زیروکلاینت PAT , فروش زیروکلاینت Centerm , فروش زیروکلاینت Wyse , فروش زیروکلاینت NOPC , فروش زیروکلاینت Ncomputing , فروش زیروکلاینت Vcloud point , فروش زیروکلاینت Atrust

فروش زیروکلاینت

  • زیروکلاینت Ncomputing M300

    1,350,000 تومان
    اتمام موجودی
  • زیروکلاینت HP T310

    2,900,000 تومان
    نمره 5.00 از 5
  • زیروکلاینت GIeTeK GS220

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5
  • زیروکلاینت NOPC RDP L300

    تماس بگیرید
    نمره 1.80 از 5
  • زیرو کلاینت PAT T520z

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    ویژگی های زیرو کلاینت پایانه پَت PAT-T520z  پشتیبانی از جدیدترین پروتکل های مجازی سازی(PCoIP, HDX, Remote FX)  پشتیبانی از دو مانیتور…

    اتمام موجودی
  • زیرو کلاینت HP T510

    1,700,000 تومان
    نمره 5.00 از 5
  • زیروکلاینت Centerm C75v2

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5
  • زیرو کلاینت PAT T350

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت NOPC RDP-2x

    تماس بگیرید
    نمره 3.00 از 5
  • زیروکلاینت Ncomputing L230

    تماس بگیرید
  • زیرو کلاینت Centerm C13

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت Ncomputing X550

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت HP T520

    تومان
    نمره 5.00 از 5
    اتمام موجودی
  • زیرو کلاینت Centerm C71-v2

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • تینکلاینت HP T5565

    تومان
    نمره 5.00 از 5
    اتمام موجودی
  • زیروکلاینت All in one HP T310

    2,970,000 تومان

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • تینکلاینت / زیروکلاینت TSCO TNP 1210

    500,000 تومان

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت PAT 300

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5
    اتمام موجودی
  • زیروکلاینت Ncomputing L350

    1,250,000 تومان
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • تین کلاینت / زیروکلاینت TSCO TNP 1225

    1,270,000 تومان

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت GIeTeK GS280

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5
  • اتمام موجودی
  • زیروکلاینت Dell wyse S30

    تماس بگیرید

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت VCloudPoint S100

    تماس بگیرید

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • HP T5540

    1,000,000 تومان
  • زیروکلاینت HP T200

    1,290,000 تومان

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت PAT 230

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت Dell WYSE C90LE

    تماس بگیرید
    اتمام موجودی
  • زیرو کلاینت Centerm C91-V2

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت Ncomputing L300

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5
  • زیرو کلاینت PAT 490

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5
    اتمام موجودی
  • ال این وان زیروکلاینت اچ پی HP T410

    2,400,000 تومان
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • اتمام موجودی
  • زیرو کلاینت پایانه پَت T540

    تماس بگیرید

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت Ncomputing L130

    تماس بگیرید
    نمره 4.67 از 5
    اتمام موجودی
  • زیروکلاینت Centerm GM 800

    تماس بگیرید
    اتمام موجودی
  • زیروکلاینت Atrust W100

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت Ncomputing X350

    تماس بگیرید
    نمره 4.50 از 5
    اتمام موجودی
  • زیروکلاینت NOPC i360

    تماس بگیرید
    نمره 2.60 از 5
  • زیرو کلاینت Centerm GM 800A

    تماس بگیرید

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیرو کلاینت Centerm C10-v2

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • زیروکلاینت DellWyse P25

    تماس بگیرید
    نمره 5.00 از 5

    یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

  • اتمام موجودی