فروش زیروکلاینت , فروش زیروکلاینت HP , فروش زیروکلاینت PAT , فروش زیروکلاینت Centerm , فروش زیروکلاینت Wyse , فروش زیروکلاینت NOPC , فروش زیروکلاینت Ncomputing , فروش زیروکلاینت Vcloud point , فروش زیروکلاینت Atrust

فروش زیروکلاینت

 • زیرو کلاینت Centerm GM 800A

  تماس بگیرید

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیروکلاینت GIeTeK GS280

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5
 • زیروکلاینت Ncomputing L350

  1,250,000 تومان
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیروکلاینت Atrust W100

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیرو کلاینت PAT T520z

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  ویژگی های زیرو کلاینت پایانه پَت PAT-T520z  پشتیبانی از جدیدترین پروتکل های مجازی سازی(PCoIP, HDX, Remote FX)  پشتیبانی از دو مانیتور…

  اتمام موجودی
 • زیروکلاینت GIeTeK GS220

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5
 • زیروکلاینت Ncomputing L230

  تماس بگیرید
 • ال این وان زیروکلاینت اچ پی HP T410

  2,000,000 تومان
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیرو کلاینت PAT T350

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیروکلاینت Ncomputing M300

  1,350,000 تومان
  اتمام موجودی
 • زیرو کلاینت Centerm C13

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • اتمام موجودی
 • زیروکلاینت NOPC RDP L300

  تماس بگیرید
  نمره 1.80 از 5
 • زیروکلاینت Dell WYSE C90LE

  تماس بگیرید
  اتمام موجودی
 • زیروکلاینت Centerm C75v2

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5
 • زیرو کلاینت Centerm C91-V2

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیروکلاینت HP T200

  1,290,000 تومان

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیروکلاینت Ncomputing L130

  تماس بگیرید
  نمره 4.67 از 5
  اتمام موجودی
 • زیروکلاینت VCloudPoint S100

  تماس بگیرید

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیرو کلاینت HP T510

  تومان
  نمره 5.00 از 5
  اتمام موجودی
 • زیروکلاینت NOPC RDP-2x

  تماس بگیرید
  نمره 3.00 از 5
 • زیروکلاینت Ncomputing X350

  تماس بگیرید
  نمره 4.50 از 5
  اتمام موجودی
 • زیروکلاینت Ncomputing L300

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5
 • زیروکلاینت All in one HP T310

  3,990,000 تومان

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیرو کلاینت پایانه پَت T540

  تماس بگیرید

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیرو کلاینت Centerm C71-v2

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیروکلاینت Dell wyse S30

  تماس بگیرید

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • اتمام موجودی
 • زیروکلاینت DellWyse P25

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیرو کلاینت PAT 490

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5
  اتمام موجودی
 • زیروکلاینت PAT 300

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5
  اتمام موجودی
 • زیروکلاینت NOPC i360

  تماس بگیرید
  نمره 2.00 از 5
 • زیروکلاینت HP T310

  تومان
  نمره 5.00 از 5
  اتمام موجودی
 • تینکلاینت HP T5565

  تومان
  نمره 5.00 از 5
  اتمام موجودی
 • زیرو کلاینت Centerm C10-v2

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیروکلاینت PAT 230

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیروکلاینت Ncomputing X550

  تماس بگیرید
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…

 • زیروکلاینت Centerm GM 800

  تماس بگیرید
  اتمام موجودی
 • زیروکلاینت HP T520

  2,200,000 تومان
  نمره 5.00 از 5

  یک سال گارانتی شرکت فروش توسطرائیکا بسته بندی و ارسال توسط رائیکا آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار…