زیرو کلاینت دست دوم

نمایش: 20 40 همه

 • Win Tel 120 کارکرده

  790,000 تومان

  یک سال گارانتی شرکت آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار رائیکا

 • زیروکلاینت All in one HP T310 کارکرده

  3,900,000 تومان

  یک سال گارانتی شرکت آماده ارسال تا یک روز دیگر از انبار رائیکا

 • زیروکلاینت Dell Wyse CX0 کارکرده

  590,000 تومان

  یک سال گارانتی شرکت آماده ارسال تا 1 روز دیگر از انبار رائیکا

 • زیروکلاینت Dell Wyse P20

  590,000 تومان

  وضعیت :کارکرده دو سال گارانتی شرکت آماده ارسال از انبار رائیکا

 • زیروکلاینت Dell Wyse S100

  490,000 تومان

  وضعیت :کارکرده یک سال گارانتی شرکت آماده ارسال تا یک روز دیگر از انبار رائیکا

 • زیروکلاینت DellWyse P25 کارکرده

  2,190,000 تومان

  یک سال گارانتی شرکت آماده ارسال از انبار رائیکا

 • زیروکلاینت HP T310 کارکرده

  2,190,000 تومان

  یک سال گارانتی شرکت آماده ارسال از انبار رائیکا

 • زیروکلاینت PAT 230

  تومان
  اتمام موجودی