USB 3  USBچیست؟ USB مخفف Universal Serial BUS و یا درگاه انتقال داده جهانی می باشد.از USB   به عنوان رابط برای اتصال دستگاه های مختلف الکترونیکی به کامپیوتر استفاده می شود. USB در سه نسخه USB 1.0 و USB 2.0 و USB 3.0 معرفی شد،که در چشمگیرترین تفاوت آن ها در سرعت انتقال داده ها […]

ادامه مطلب