تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی

 رائیکا؛ فقط کالای اصل

رائیکا اصالت همۀ کالاهایش را تضمین و همۀ آن‌ها را به همراه یک سال گارانتی شرکت ارسال می کند .

برای استفاده از این گارانتی به نکات زیر توجه نمایید

  1. ارائه این کارت ، همراه دستگاه معیوب جهت استفاده از ضمانت نامه الزامی می باشد.
  2. مدت زمان گارانتی بر اساس تاریخ اولیه دستگاه بوده و در صورت تعویض دستگاه ، مشمول زمان باقی مانده خواهد بود.
  3. هزینه های حمل دستگاه بر عهده مشتری است.
  4. مخدوش بودن شماره سریال ، ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می کند.
  5. ضمانت نامه شامل نقایص فنی ناشی از تولید و یا استفاده می باشد. بدیهی است ، هر گونه عیب دیگری که در بردارنده بی توجهی دارنده گارانتی باشد اعم از : ضربه ، آتش ، مواد شیمیایی ، نوسانات برق ، استفاده نا صحیح از دستگاه ، شامل گارانتی نمی باشد.
گارانتی شرکت رائیکا