بررسی تینکلاینت HP Elite t755

در ابتدا به بررسی پورت های تینکلاینت HP Elite t755 می پردازیم:

پنل پشت تین کلاینت :

پورت های پنل پشت تین کلاینت HP Elite t755

پنل جلو تین کلاینت :

پورت های پنل جلو تین کلاینت HP Elite t755
X