زیروکلاینت Vcloud Point معرفی زیروکلاینت Vcloud Point زیروکلاینت Vcloud Point با استفاده از نرم افزار مدیریتی Vmatrix راهی را برای به اشتراک گذاری منابع یک سیستم فراهم کرده اند.که تجربه کار کردن با یک PC را برای کاربر فراهم می سازد.   تبدیل 1 کامپیوتر به 30 ایستگاه کاری با زیروکلاینت Vcloud Point زیروکلاینت Vcloud Point کامپیوترهای […]

ادامه مطلب